Betaling

Print Friendly, PDF & Email

Retningslinjer for betaling

 • Frist for betaling for påmeldingsavgift er 6. mai 2019.
 • Frist for betaling for A- og B-kort er 6. mai 2019 til kontonummer 3000.22.00100.
 • Lag som kjøper A- eller B-kort må betale inn samlet for hele laget.
 • Lag som kjøper “Ingen Kort” trenger ikke å kjøpe A- eller B-kort.
 • Lagene må skrive ut faktura direkte fra påmeldingsmodulen.
 • Fakturanummer må føres på innbetalingen, sammen med opplysninger om laget.
 • Kommer det deltakere i tillegg/deltakere som trekker seg, kan det skrives ut tilleggsfaktura/kreditnota.

Retningslinjer for refusjon

 • Lag som ikke har betalt innen 1. juni 2019 trekkes fra turneringen hvis ikke annet er avtalt.
 • Lag som trekker seg etter 1. juni 2019 får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften på kr.  1.750.
 • Lag som kun har betalt påmeldingsavgift (ingen kort) får refundert overskytende av kr. 1.750.
 • Lag som trekker seg etter 1. juni 2019 må betale kr. 500 pr. A-kort.
 • Lag som trekker seg etter 1. juni 2019 må betale kr. 100 pr. B-kort.
 • Lag som trekker seg etter 1. juni 2019, og som har betalt for “Ingen Kort”, må betale hele avgiften.

For foreign teams, the following details must be used for payment:

IBAN: NO2430002200100
Swift: SPSONO22
You need your clubs name and address in order to complete the payment.
In addition, the name of the team and which class you are registered to must also be submitted.

Kontaktdetaljer

Vedrørende påmelding og betaling

Geir Åge Olsen
E-post: geir@sorcup.no
Telefon: 482 50 757