Print Friendly, PDF & Email

Ansatte i Sør Cup

Sør Cup er organisert som et aksjeselskap, og det er klubbene Donn, Vindbjart og Fløy som er eiere. Administrasjonen består av to personer som er ansatt i 100 % stillinger.

Paul Richardsen
Daglig leder

Paul Richardsen kommer fra Tollvesenet og er ansatt som daglig leder. Paul har vært aktiv i fotballen i en mannsalder, først som spiller og siden som trener. Paul har ansvaret for den daglige driften i turneringen, kommunikasjon med kommune, krets, forbund, lag, planlegging av banebruken, kampoppsett og lignende.

Han har flere sesonger bak seg som spiller i Start, og han har vært fotballtrener i flere klubber siden hans aktive karriere tok slutt i 1992. I tillegg har han vært med i turneringskomiteen i fotballturneringen Color Line Cup i mange år.

Denne ble siste gang arrangert i 2007, men konseptet ble videreført som en del av PlussbankCup og nå som Sør Cup.

Paul kan nås på: 
Mail: paul@sorcup.no
Tlf: 992 11338


Gustav Steimler
Markedsansvarlig

Gustav Steimler jobber som markedsansvarlig, og har ansvaret for sponsorarbeid, aktiviteter, logistikk, salg, markedsføring, kommunikasjon og innkjøp. Han har fortid fra IKEA, Hennig-Olsen og Trimtex, der han var ansatt som henholdvis grafisk designer, macdesigner og sublimasjonsdesigner.

Gustav har erfaring fra basketball, både som spiller i BLNO og som styreleder og markedssjef i Kristiansand Pirates.

I tillegg har han vært ansvarlig arrangør for Pirates Cup, en av Norges største basketballturneringer som arrangeres årlig i Kristiansand.

Gustav kan nås på:
Mail: gustav@sorcup.no
Tlf: 979 79404

Leave a Reply