Bli bidragsyter

Print Friendly, PDF & Email

Dersom din bedrift kunne tenke seg å bidra til dette prosjektet, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vi kommer på besøk til bedriften din og forteller mer om prosjektet, og du skal ikke bli overrasket hvis vi har med oss noen bilder å vise frem.

I løpet av avtaleperioden så er det enkelte som ønsker at vi skal komme til dere og fortelle om prosjektet, denne gangen til de ansatte slik at de får en innføring i hva deres arbeidsgiver er med på å støtte. En slik aktivitet skaper større eierskap til prosjektet og bygger lagånd blant de ansatte. Vi oppfordrer dere til å bruke denne muligheten til dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.