Print Friendly, PDF & Email

Du må benytte en egen påmeldingsmodul til Sør Cup Mini. Påmeldingsfristen er 6. mai 2018. Frist for registrering av spillere er 16. juni.

Lagene mottar i tillegg en mail med bekreftelse for påmelding, link til fakturaene og en link for pålogging i påmeldingsmodulen.

Hvis dere heller ønsker å melde på lag i ordinær Sør Cup (5 kamper a 2 x 15 minutter i løpet av en hverdag og en helgedag), må denne påmeldingsmodulen benyttes.

NB: Dersom laget skal delta både i Sør Cup Mini og i Sør Cup så må dette bemerkes i påmeldingen.

Ta kontakt med Paul Richardsen på tlf. 992 11 338 eller paul@sorcup.no hvis problemer med pålogging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.