Meld på lag

Påmeldingen for 2019 har ikke åpnet enda.

Du må benytte en egen påmeldingsmodul til Sør Cup Mini. Påmeldingsfristen er 1. mai 2019. Frist for registrering av spillere er 15. juni.

Lagene mottar i tillegg en mail med bekreftelse for påmelding, link til fakturaene og en link for pålogging i påmeldingsmodulen.

Hvis dere heller ønsker å melde på lag i ordinær Sør Cup (5 kamper a 2 x 15 minutter i løpet av en hverdag og en helgedag), må denne påmeldingsmodulen benyttes.

NB: Dersom laget skal delta både i Sør Cup Mini og i Sør Cup så må dette bemerkes i påmeldingen.

Ta kontakt med Geir Åge Olsen på tlf. 482 50 757 eller geir@sorcup.no hvis problemer med pålogging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.