Print Friendly, PDF & Email

Priser Sør Cup Mini 2017

Produkt
Pris
Påmeldingsavgift, inkludert C-kort*
Kr. 2.000
*C-kort er et deltakerkort kun for Sør Cup Mini. Alle C-kort er inkludert i påmeldingsavgiften. Inkluderer gratis t-skjorte og aktiviteter på arenaen
 

 

Retningslinjer for betaling

– Frist for betaling for påmeldingsavgift er 5. mai 2017.

– Lagene kan selv velge å skrive ut fakturaer direkte fra påmeldingsmodulen. Skrives det ut fakturaer må fakturanummer føres på innbetalingen, sammen med opplysninger om laget. 

Det kan også innbetales uten at det skrives ut fakturaer. På alle innbetalinger til Sør Cup må følgende føres på: Lagnavn og årsklasse. Eksempel: Start G10. NB: Fakturaer vil alltid stå som ubetalt i systemet, selv etter at innbetaling er foretatt.

Retningslinjer for refusjon

– Lag som ikke har betalt innen 1. juni trekkes fra turneringen hvis ikke annet er avtalt.
– Lag som trekker seg etter 5. mai får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften på kr.  2.000.

For spørsmål om økonomi og betaling:

Arne Kjønstad
Økonomiansvarlig – Telefon 915 61 008

For spørsmål om kampavvikling, påmelding og lignende:

Paul Richardsen
Daglig leder – Telefon 992 11 338

 

Leave a Reply