Priser Sør Cup Mini

Print Friendly, PDF & Email
Produkt Pris
Påmeldingsavgift pr. lag (ingen individuell betaling) Kr. 1.750
Påmeldingsavgift inkluderer deltakerbånd, gratis t-skjorte og aktiviteter på arenaen

Retningslinjer for betaling

  • Frist for betaling for påmeldingsavgift er 6. mai 2020.
  • Lagene kan selv velge å skrive ut fakturaer direkte fra påmeldingsmodulen. Skrives det ut fakturaer må fakturanummer føres på innbetalingen, sammen med opplysninger om laget. 
  • Det kan også innbetales uten at det skrives ut fakturaer. På alle innbetalinger til Sør Cup må følgende føres på: Lagnavn og årsklasse. Eksempel: Start G10. NB: Fakturaer vil alltid stå som ubetalt i systemet, selv etter at innbetaling er foretatt.

Retningslinjer for refusjon

  • Lag som ikke har betalt innen 1. juni trekkes fra turneringen hvis ikke annet er avtalt.
  • Lag som trekker seg etter 5. mai får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften på kr.  1.750.

For spørsmål om økonomi, betaling, kampavvikling, påmelding og lignende:

Geir Åge Olsen
Daglig leder – Telefon 482 50 757

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.