Print Friendly, PDF & Email

Turneringsreglement Sør Cup 2017 

Last ned:

Turneringsreglement Sør Cup 2017.pdf

 

Vi ber dere om å legge særskilt merke til følgende punkter:

Kapittel 1: Kampreglement

Uavgjort resultat etter ordinær tid i sluttspillet:

Først spilles 2 x 5 minutter ekstraomganger, men kampen avbrytes ved første scoring.

 Er det fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, skal kampresultatet avgjøres på straffespark i alle sluttspillklassene.


KAPITTEL 3: Reglement for spilleberettigelse:

Generelt

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer i Sør Cup.


For aldersklassene 13 – 19 år gjelder følgende:

Spillere kan ikke delta på 2 lag i samme klasse. (eks. Fløy 1 og Fløy 2 spiller begge i klasse G13-7). Det er imidlertid tillatt at inntil 4 spillere kan spille på 2 lag fra samme klubb i samme årsklasse. (eks. Fløy 1 spiller i klasse G13-7 og Fløy 2 spiller i klasse G13-9). NB! De 4 spillerne må være de samme gjennom hele turneringen og må føres opp på begge laglistene før turneringsstart.


Bruk av overårige

Bruk av overårige og bruk av spillere med dispensasjon er ment for å gi den enkelte spiller et sportslig tilbud også i Sør Cup. Overårig spiller kan i samme sesong ikke ha spilt på lag i sin egen aldersklasse eller høyere i kretsserien eller i turneringer. NB! Siste setning gjelder ikke for klassene J16, J16-7 og J19-7.

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Sør Cup.


——————   Fullstendig reglement følger ——————

Turneringsreglement – Sør Cup

 

Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

 

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Nils Sverre Ingebretsen

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

Turneringsreglementet er delt opp i 3 kapitler:

Kapittel 1:     Kampreglement

Kapittel 2:     Konkurranse- og sanksjonsreglement Kapittel 3:     Reglement for spilleberettigelse
Kapittel 1: Kampreglement

Aldersklasser

Gutter

11 – er fotball 

G14:                                      Født 2003

G15:                                      Født 2002

G16:                                      Født 2001

G19:                                      Født 1998, 1999, 2000

 

9 – er fotball

G13:                                      Født 2004

G14:                                      Født 2003

7 – er fotball     

G11:                                      Født 2006

G12:                                      Født 2005

G13:                                      Født 2004

G14:                                      Født 2003

5 – er fotball

G7                                          Født 2010

G8:                                         Født 2009

G9:                                         Født 2008

G10:                                      Født 2007

 

Jenter

11 – er fotball

J14:                                        Født 2003

J16:                                        Født 2001, 2002

J19:                                        Født 1998,1999,2000

9 – er fotball

J13:                                        Født 2004

J14:                                        Født 2003

7 – er fotball

J11:                                        Født 2006

J12:                                        Født 2005

J13                                         Født 2004

J14                                         Født 2003

J16                                         Født 2001, 2002

J19                                         Født 1998, 1999, 2000

 

5 – er fotball

J8:                                          Født 2009, 2010

J9:                                          Født 2008

J10:                                        Født 2007

 

Gutter og jenter

7 – er fotball

Stjerneklassen:                      For alle aldre

 

Spilletider

11 – er fotball

G14, J14 2 x 20 minutte
G15, G16 og J16 2 x 25 minutter
G19, J19 2 x 30 minutter

9 – er fotball

G13, G14, J13 og J14

2 x 20 minutter

7 – er fotball

G11, G12, J11, J12

2 x 15 minutter

G13, G14, J13 og J14

2 x 20 minutter

Stjerneklassen

2 x 20 minutter

J16

2 x 25 minutter

J19

2 x 30 minutter

 

5 – er fotball Alle klasser spiller 2 x 15 minutter

 

Ballen

I aldersklassene 15 – 19 år benyttes ballstørrelse nr. 5.

I aldersklassene 7 – 14 år benyttes ballstørrelse nr. 4.

 

Banehalvdel Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.

 

Drakter

Bortelaget skal skifte drakter ved draktlikhet. Overtrekksvester kan lånes av arrangøren.

 

Linjevakt

I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt (gjelder ikke for 5 – er fotball / 7 – er fotball i aldersklassene 7 – 12 år)

 

Spillernes utstyr Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

 

Frammøte

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på ”walk over”.

 

Spilleplan, værforbehold og flytting av kamper

Kampene skal i utgangspunktet spilles på gress- og kunstgressbaner i kommunene Vennesla og Kristiansand. Alle A-finaler i 9er- og 11er-klassene skal spilles på kunstgressbanen på Sparebanken Sør Arena.

Flytting av kamper til reservebaner i kommunene Vennesla og Kristiansand kan bli aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen. Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.

 

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.

 

Kampavvikling

Aldersklassene 13 – 19 år

 

Innledende kamper

Innledende kamper vil bli avviklet etter seriesystem. Minimum de 2 beste i hver pulje går til A-sluttspill, de resterende lagene går til B-sluttspill.

Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn, taper kampen og retten til å delta i sluttspillet. Resultatet settes til 0 – 0. Dersom særlige grunner taler for det, jfr. NFFs kampreglement, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.

 

Rekkefølgen i hver pulje blir avgjort ved:

  1. Poengberegning (3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort, 0 poeng for tap)
  2. Målforskjell (ved likhet går laget med flest scorede mål videre)
  3. Innbyrdes oppgjør
  4. Datasystemet foretar trekning

NB! Det gjøres spesielt oppmerksom på at i klasser med ulikt antall lag i puljene, så vil kampene mot det dårligste laget i puljer med flest lag bli strøket før tabellutregning.

 

Uavgjort resultat etter ordinær tid i sluttspillet:

Først spilles 2 x 5 minutter ekstraomganger, men kampen avbrytes ved første scoring. Er det fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, skal kampresultatet avgjøres på straffespark i alle sluttspillklassene.

 

Antall kamper

Alle lag som deltar i 9 – er fotball, 11 – er fotball, G/J13-7, G/J 14-7, J16-7, J19-7 og i Stjerneklassen får minimum spille 4 kamper hver.

 

Aldersklassene 7 – 12 år

I tråd med NFFs regler gjør vi særlig oppmerksom på at aldersklassene 7 – 12 år ikke inngår i sluttspill. Alle lag som spiller i aldersklassene 7 – 12 år får minimum spille 5 kamper hver.

Sammenslåing av klasser

Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen- eller avlyse klasser ved for få påmeldinger.

Kapittel 2: Konkurranse- og sanksjonsreglement

 

Protester og tidsfrist

Eventuelle protester skal leveres skriftlig til arenaens sekretariat senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt.

 

Varsling Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

 

Protest på alder

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

 

Protestgebyr

Når protesten leveres skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten imøtekommes. Juryens avgjørelse er endelig.

 

Rødt kort

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

  

Karantene

Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig.

 

Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra 2 eller flere kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel.

Forklaringsrett

Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal være juryen/sekretariatet i hende senest 2 timer etter kampslutt.

 

En kamps karantene

Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører 1 kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.

 

Flere kampers karantene

Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn 1 kamps karantene skal samtlige kamper sones i turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Turneringsjuryen skal informere den krets klubben tilhører om karantene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter at laget er ute av turneringen.

 

Gult kort

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger:

 

Karantene 13 – 16 år

NFF har vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball i aldersklassene 13 – 16 år. De forseelser som er gjenstand for gult kort skal erstattes av 5 minutters utvisning. Ifølge NFF gjelder dette også i cuper med kortere spilletid enn i vanlig seriespill.

 

Dommer viser gult kort (som tidligere)

 

Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 5 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren må få klarsignal fra dommeren.

 

Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen.

 

Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.

 

Om målvakten skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær målvakt kan kun returnere ved stopp i spillet.

 

Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt.

Lagleders ansvar

Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning.

Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.

Karantene i G19, J19 og J19-7

Spillere som er tildelt 2 advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. Deretter skal spilleren stå over 1 kamp for hver advarsel som tildeles.

Lagleders ansvar Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

 

Aldersklassene 7 – 12 år

I disse klassene benyttes ikke advarsel. Dommeren skal veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel.

Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere

Upassende opptreden fra ledere m.v.

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper.

Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser.

Upassende opptreden fra utøvere

Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.

Upassende opptreden

Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.

Saksbehandling

Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerobservatører i de tilfeller dette er aktuelt.

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Anmeldelse til NFF

Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til Norges Fotballforbund for behandling og avgjørelse.

Bortvist trener/leder

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger:

Automatisk utelukkelse

Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen.

Utelukkelse i flere kamper

Dersom utelukkelsen gir 2 eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.

Forklaringsrett

Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest to timer etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport.

 

KAPITTEL 3: Reglement for spilleberettigelse

Generelt

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer i Sør Cup.

For aldersklassene 13 – 19 år gjelder følgende:

Spillere kan ikke delta på 2 lag i samme klasse. (eks. Fløy 1 og Fløy 2 spiller begge i klasse G13-7). Det er imidlertid tillatt at inntil 4 spillere kan spille på 2 lag fra samme klubb i samme årsklasse. (eks. Fløy 1 spiller i klasse G13-7 og Fløy 2 spiller i klasse G13-9). NB! De 4 spillerne må være de samme gjennom hele turneringen og må føres opp på begge laglistene før turneringsstart.

For aldersklassene 7 – 12 år gjelder følgende:

Det er tillatt å delta på andre lag fra egen klubb i samme klasse.

Sammensatte lag

Sammensatte lag må ha dispensasjon/tillatelse fra krets eller NFF gitt før sesongstart.

Dokumentasjon for alder

Samtlige spillere må kunne dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon med foto.

Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende legitimasjon. Det kan bli foretatt stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter. En spiller er ikke spilleberettiget i Sør Cup før vedkommende står oppført på laglisten. NB! Det er ikke tillatt å føre opp ekstra spillere på laglisten etter at første kamp er påbegynt.

Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn. På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

Bruk av ikke spilleberettiget spiller

Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registrert som spilleberettiget for annen klubb.

Bruk av overårige

Bruk av overårige og bruk av spillere med dispensasjon er ment for å gi den enkelte spiller et sportslig tilbud også i Sør Cup. Overårig spiller kan i samme sesong ikke ha spilt på lag i sin egen aldersklasse eller høyere i kretsserien eller i turneringer. NB! Siste setning gjelder ikke for klassene J16, J16-7, J19 og J19-7.

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Sør Cup.

Antall overårige

11-er fotball

I klassene G14, G15, G16, G19, J14, J16 og J19 er det tillatt å ha med 2 overårige i troppen. Begge kan være på banen samtidig.

9-er fotball

I klassene G13, J13 er det tillatt å ha med 2 overårige i troppen. Begge kan være på banen samtidig.

7-er fotball

I klassene G11, G12, G13, G14, J11, J12, J13, J14, J16 og J19 er det tillatt å ha med 1 overårig i troppen.

5-er fotball

I klassene G7, G8, G9, G10, J8, J9 og J10 er det tillatt å ha med 1 overårig i troppen.

Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag

Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen innenfor den fastsatte tidsfrist før sesongstart. 

Eventuell dispensasjon skal vedlegges laglisten. Dispensasjon kan ikke utstedes utelukkende for deltagelse i Sør Cup. 

Andre dispensasjoner

Turneringsledelsen kan dispensere fra reglementet i kapittel 3.

Flytting av lag

Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.

Leave a Reply