Priser 2019

Print Friendly, PDF & Email

Priser forbundet med A-kort

Produkt Pris
Påmeldingsavgift per lag: Kr. 1.750
A-kort per spiller/leder i klassene 8-12 år: Kr. 1.600
A-kort per spiller/leder i klassene 13-19 år: Kr. 1.800
A-kort per spiller/leder i Stjerneklassen: Kr. 600
Familiemedlemmer kan kjøpe A-kort.

Priser forbundet med B-kort

Produkt Pris
Påmeldingsavgift per lag: Kr. 1.750
B-kort per spiller/leder i alle klasser: Kr. 300
Familiemedlemmer kan kjøpe B-kort.
Lag som løser B-kort, må løse B-kort for minst 1 stk. trener.

Priser forbundet med Ingen Kort

Produkt Pris
Påmeldingsavgift 5’er-fotball: Kr. 2.750
Påmeldingsavgift 7’er-fotball: Kr. 3.250
Påmeldingsavgift 9’er-fotball Kr. 3.500
Påmeldingsavgift 11’er-fotball Kr. 3.750
Ingen A- eller B-kort er påkrevd ved valg av Ingen Kort,
men hele laget må bestille samlet

Usikker på hvilket kort du skal velge? Sjekk oversikten over våre deltakerkort

Retningslinjer for betaling

 • Frist for betaling for påmeldingsavgift er 6. mai 2019.
 • Frist for betaling for A- og B-kort er 6. mai 2019 til kontonummer 3000.22.00100.
 • Lag som kjøper A- eller B-kort må betale inn samlet for hele laget.

 • Lag som kjøper “Ingen Kort” trenger ikke å kjøpe A- eller B-kort.
 • Lagene kan selv velge å skrive ut fakturaer direkte fra påmeldingsmodulen.
 • Skrives det ut fakturaer må fakturanummer føres på innbetalingen, sammen med opplysninger om laget.
 • Kommer det deltakere i tillegg/deltakere som trekker seg, kan det skrives ut tilleggsfaktura/kreditnota.
 • Det kan også innbetales uten at det skrives ut fakturaer. På alle innbetalinger til Sør Cup må følgende føres på: Lagnavn, årsklasse, antall A-kort og antall B-kort. Eksempel: Start G10, 10 A-kort og 3 B-kort.

NB: Fakturaer vil alltid stå som ubetalt i systemet, selv etter at innbetaling er foretatt..

Retningslinjer for refusjon

 • Lag som ikke har betalt innen 1. juni 2019 trekkes fra turneringen hvis ikke annet er avtalt.
 • Lag som trekker seg etter 6. mai 2019 får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften på kr.  1.750.
 • Lag som kun har betalt påmeldingsavgift (ingen kort) får refundert overskytende av kr. 1.750.
 • Lag som trekker seg etter 5. juni 2019 må betale kr. 500 pr. A-kort.
 • Lag som trekker seg etter 5. juni 2019 må betale kr. 100 pr. B-kort.
 • Lag som trekker seg etter 5. juni 2019, og som har betalt for “Ingen Kort”, må betale hele avgiften.

For foreign teams, the following details must be used for payment:

IBAN: NO2430002200100
Swift: SPSONO22
You need your clubs name and address in order to complete the payment.
In addition, the name of the team and which class you are registered to must also be submitted.

Kontaktdetaljer:

Vedrørende betaling:

Arne Kjønstad

Epost: arnkjoen@online.no

Telefon: 915 61 008

Vedrørende påmelding:

Geir Åge Olsen

E-post: geir@sorcup.no

Telefon: 482 50 757

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.