4 nye år med Misjonsalliansen

Sør Cup og Misjonsalliansen har forlenget samarbeidsavtalen med 4 nye år. Vi har siden 2008 støttet prosjektet Fotball Krysser Grenser som Misjonsalliansen driver i Ecuador. Prosjektet går ut på å bygge fotballbaner i de fattige sonene i millionbyen Guayaquil. Midlene fra Sør Cup kommer fra deltakerne og sponsorer. Sør Cup bidrar med 25 kroner for […]