En fotballturnering for barn og unge

Klasser for 8-19 år samt Stjernelag

25.-29. juni 2022

Innholdsmeny

4 nye år med Misjonsalliansen

Sør Cup og Misjonsalliansen har forlenget samarbeidsavtalen med 4 nye år. Vi har siden 2008 støttet prosjektet Fotball Krysser Grenser som Misjonsalliansen driver i Ecuador. Prosjektet går ut på å bygge fotballbaner i de fattige sonene i millionbyen Guayaquil. Midlene fra Sør Cup kommer fra deltakerne og sponsorer. Sør Cup bidrar med 25 kroner for hver deltaker som deltar på cupen. I tillegg bidrar firmaer med beløp av ulik størrelsesorden. Årlig finansierer også sponsorer deltakelse i Sør Cup for et lag fra prosjektet.

DSC_0890

“Fotball Krysser Grenser” er etter vårt syn noe av det mest meningsfylte vi kan støtte. Det er en investering i helse, miljø, idrettsglede, fellesskap og trygghet. Mange hundre barn og voksne bruker disse banene daglig. Humpete grusbaner som norsk ungdom ikke ville spilt på, det er rett og slett redningen for mange. I stedet for å havne på skråplanet, i narkotiske, voldelige og kriminelle miljøer, havner de nå i etablerte klubber, med faste treninger, rutiner, og krav. Banene har blitt et felles samlingssted for mange familier. 

Det er lokalbefolkningen selv som drar det tyngste lasset i planleggingen. Initiativet må komme fra dem, slik at de får et eierforhold til prosjektet. Målet er at prosjektene skal leve videre også etter at Misjonsalliansen har gjort seg ferdig med banene, og det er ofte kvinnene som går i bresjen for å organisere og drifte aktivitetene på banene.

I løpet av de 9 årene som samarbeidet har vart, har Sør Cup overført ca. 3,5 millioner kroner til prosjektet. Frem til nå har det blitt bygget 11 fotballbaner, og det er opprettet 10 nye fotballklubber som en direkte konsekvens av samarbeidet. I 2015 ble det også arrangert en flott cup i sonene, en cup som minnet om vår egen Sør Cup.


Annonse

IMG_3173

Guayaquil har 2,8 millioner innbyggere, av disse bor ca. 450.000 i de fattige sonene. De som bor der har hus helt eller deler av murstein, eller i verste fall kun av bambus. Infrastrukturen er svært mangelfull, kriminalitetsraten er høy og fattigdommen er stor. En gjennomsnittsfamilie tjener ca. $230 i måneden, eller ca. 2.000 kroner. Når man vet at en gjennomsnittsfamilie består av 4-5 personer, så betyr det at hver person har mindre enn 15 kroner dagen å leve for.

Vi er stolte over og glade for at en ny, langvarig avtale er undertegnet mellom Sør Cup og Misjonsalliansen, for “Fotball Krysser Grenser” utgjør en stor forskjell for veldig mange.

Heia Misjonsalliansen! Viva Mision Alianza! 

Annonse

Siste nytt