fbpx

Bli med på fotballfest på Sørlandet!

22.-26. juni 2024

Søk støtte til Stjerneklassen

Rogaland-, Agder- og Vestland idrettskrets har fått øremerkede midler som skal bidra til økt fysisk aktivitet for målgruppen utviklingshemmede.

Prosjektet kalles Supersatsing

Supersatsing-prosjektet skal gi økonomisk støtte til idrettslag som vil etablere nye idrettstilbud, eller styrke eksisterende idrettstilbud til målgruppen – med mål om økt rekruttering.
Aktiviteten skal skje ukentlig, gjennom hele året. Tilbudet man søker midler til, må være i et idrettslag og medlemmene blir/er medlem av idrettslaget.

Målgruppen er mennesker med utviklingshemming, herunder både barn, ungdom og voksne.

Målet med Supersatsingen er å etablere nye ukentlige aktivitetstilbud blant idrettslagene i regionen, samt forsterke allerede eksisterende aktivitet.

Lag som skal til Sør Cup kan søke om midler herfra som en del av aktivitetsplanen.

Annonse

Annonse